I Maskinstrikkeboka presenteres for første gang på flere tiår oppdatert fagstoff om moderne strikkemaskiner som er konstruert for hjemmeproduksjon til privat bruk eller småskalaproduksjon. Boka bygger på erfaringer fra seks års drift av studiet i kreativ maskinstrikking ved Høgskolen i Telemark, og inneholder det meste som er nødvendig for å forstå strikkemaskinen og dens muligheter for eget formgivende arbeid.

Boka tar utgangspunkt i Silver Reed finstrikkemaskiner, men kan utmerket brukes til andre modeller som Brother og gamle Norsy-maskiner.

Målgruppe for boka er elever og studenter ved videregående- og høgskoler, og alle som er interesserte i maskinstrikking. Nybegynneren får en grundig innføring, og den videregående bør finne både utfordringer og inspirasjon.

Marit Buset har drevet med maskinstrikking siden 1982, har hovedfag i emnet fra Høgskolen i Oslo og underviser ved studiet Kreativ maskinstrikking ved Høgskolen i Telemark, Institutt for folkekultur, Rauland.

Oppskrifter  →